Samenwerking FinanceFactor

In het kader van de geïntensiveerde samenwerking biedt BreakThrough Solutions de lezers van de nieuwsbrief van FinanceFactor een sectorspecifieke benchmark accountantskosten aan voor € 500 of een Quick Scan op uw financial audit voor € 5.000. Dit betreft een korting van 50% op het reguliere tarief.

De benchmark laat zien hoe u scoort op accountantskosten ten opzicht van uw sectorspecifieke peers. De selectie van minimaal 4 peers wordt afgestemd met de contactpersoon van uw organisatie. De benchmark geeft inzicht in het besparingspotentieel op de audit fee.

De quick scan brengt in kaart waar u concrete verbeteringen in het audit proces kunt realiseren inclusief bijbehorende besparingen. In dit kader vindt een bureauonderzoek plaats en wordt een drietal interviews met sleutelfiguren binnen het financial auditproces gehouden. De eindrapportage met bevindingen en aanbevelingen wordt afgestemd met de groepscontroller en CFO.

Uiteraard kunnen wij u in vervolgtrajecten bij het realiseren van de verbeteringen en besparingen met de huidige accountant. In sommige gevallen is het beter om afscheid te nemen van uw accountant. In dat geval ondersteunen we de accountantsselectie en zorgen we dat er goede meerjarige afspraken worden gemaakt over kwaliteit en prijs. Dit doen we met ons product de Financial Audit Challenge®.

Wilt u gebruik maken van bovenstaande aanbieding en voor uw organisatie een sectorspecifieke benchmark door ons laten opstellen, of een Quick Scan op uw financial audit laten uitvoeren, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.