Drs. Hèlen Sturm RC

Drs. Hèlen Sturm RC heeft een achtergrond in de accountancy en in het aansturen van het controleproces. Ze heeft de beschreven methodiek succesvol toegepast in de praktijk.Contact