Business Model Challenge®

Leven we in een periode van verandering of in een verandering van tijdperken? Analyseer samen met ons de ontwikkelingen in uw sector en beoordeel welke kansen dit biedt voor uw business model en verdienmodellen.


Marktanalyse

In onze analyse gaan we verder dan reguliere adviesbureaus. We zoomen uit naar brede maatschappelijke trends, maar zoomen ook in op nieuwe en disruptieve ondernemingen  en ontwikkelingen die  zich manifesteren in de niches van uw sector.

 

Trends

Een sterke focus op het creëren van toegevoegde waarde en innovatie zijn tegenwoordig essentieel om te overleven.  Enkele ontwikkelingen die wij zullen raken: nieuwe technologieën, the ‘free’ model, social media, talentmanagement en nieuwe (tijdelijke) samenwerkingsvormen.

 

Inspiratie

Succesvolle ondernemingen hebben passie en energie. Ga samen met ons op zoek naar uw passie. Met uw drijfveren kunt u klanten,  medewerkers en partners aan u binden!

 

Uw Business Model

Vanuit voorgaande analyses gaan we u business model via de CANVAS-methode uitwerken en identificeren we nieuwe en aangescherpte verdienmodellen.

 

Onze workshopaanpak

Workshop 1 : Identificeren van kansen en het  definiëren van uw passie.

Workshop 2 : Uitwerken van uw business-model en de bijbehorende verdienmodellen.


Van denken naar doen


 


Maatschappij in verbinding

Groei- en winstmaximalisatie zit diep verankerd in onze ondernemingen en in ons economische systeem. De huidige situatie van krimp en consolidatie heeft de zwakheden blootgelegd. Focussen bedrijven zich wel voldoende op hun toegevoegde waarde voor de klant en de maatschappij? Nog nooit ging door de technologische ontwikkeling en globalisatie de innovatie zo snel. Welke aspecten dragen bij aan innovatie?

Samenwerking in co-creatie

Co-creatie is een belangrijke basis voor innovatie. Ruilen, delen en creëren is de nieuwe formule voor participatie. Deze manier van samenwerken eist vertrouwen en een focus op het gezamenlijk belang. De opkomst van zelfsturende teams belegt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie.

Innovatie in marktwerking

Het samenwerken aan nieuwe producten en delen van kennis, maakt een overstap van ICT naar de reguliere markten. Talentorganisatie vindt plaats in flexibele tijdelijke netwerken. Interactieve communicatie en ontwikkeling van producten tussen ondernemers en hun klanten is mogelijk door nieuwe ICT.

 Mens in ontwikkeling

Nieuwe generaties betreden de arbeidsmarkt. Deze generaties zijn wezenlijk anders en laten zich minder leiden door geld en carrière. Dit geeft als uitdaging om bestaande generaties met deze nieuwe generaties samen te brengen. Hierdoor ontstaat diversiteit op de werkvloer en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Totnogtoe hebben veel bedrijven moeite om talent uit deze generatie aan zich te binden en verder te ontwikkelen, terwijl ze juist veel vernieuwing met zich meebrengen.

Toegevoegde waarde

De focus op core business dient te worden verlegd naar focus op toegevoegde waarde voor klant, medewerker en maatschappij.

Zorg dat uw nieuwe Business Model het oude wegconcurreert en u daarbij een transparant, nieuw verdienmodel hanteert.

 

No Cure No Pay

Wij geloven in hechte samenwerking en zijn overtuigd dat ons concept werkt. Wij willen alleen betaald worden als u tevreden bent!