Introductie

BreakThrough Solutions is in maart 2013 opgericht met als missie om te inspireren op het gebied van eerlijke verdienmodellen. In alles wat wij doen staat het maximaliseren van toegevoegde waarde centraal. In onze oplossingen spelen transparantie, samenwerking, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen altijd een belangrijke rol.

Onze Financial Audit Challenge® is een inmiddels beproefd en succesvol product om  accountantscontroles effectiever en goedkoper te maken. Wij ondersteunen (middel)grote ondernemingen bij het:-   beoordelen van de hoogte van de accountantskosten

-   besparen op de accountant

-   relevanter maken van accountantscontroles

-   vergroten van de kwaliteit van de accountantscontroles

-   voorkomen van meerwerk

-   verbeteren van de samenwerking met de accountant

-   voorbereiden op de accountantscontroles

-   selecteren van de accountant (kwalitatieve beoordeling)

-   rouleren van de accountant
 
Tevens hebben wij de Business Model Challenge® geïntroduceerd, waarbij we MKB-bedrijven inspireren en ondersteunen bij het doorontwikkelen van hun business- en verdienmodellen.